יום שישי, 5 בפברואר 2016

משפטים, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

משפטים, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. שמ' כג,לב: "לא תכרת להם ולאלהיהם ברית".
מיהו האויב? הזה שעובד "עבודה זרה" = 299 ומכחיש בהשגחת הבורא (ברא' לא,ב) "והנה, איננו עמו", והוא כופר (ש"ב טז,כג) "בדבר הא-להים" ובאמת ובערבות ההדדית בין כל יושבי תבל; (איוב יז,י) "ולא אמצא בכם חכם". האויב הוא זה השקוע בעסקי "עבודת אלילים" = 603 כנגד (שמ' כד,יז) "בני ישראל" הדבוקים בה' אשר (שמ' לד,ז) "נצר חסד לאלפים". (במ' כג,כג) "כי לא נחש ביעקב" אשר דבק בה' (יש' מד,יז) "ויתפלל אליו" (נחמ' א,ה) "אנא י-הוה א-להי השמים, הא-ל הגדול", וימסור את חוקי הא-ל לכל זרעו להשפיע טוב בעולם.
אויב נקרא על שם שאי אפשר לסמוך עליו, אי אפשר להאמין לו, כי אינו עומד על עקרונות של צדק ואמת. לגביו נאמר: "לא תכרת להם ולאלהיהם ברית" = 1865 ועוד תודה כל יום [תהי' קכד,ו] "ברוך י-הוה, שלא נתננו טרף לשניהם"; אמנם, האדם הישר בעל לב טוב יבכה בתפלתו גם על האויב כאמרו (ש"ב יט,א) "מי יתן מותי תחתיך", כי זה שיש רשע בעולם רק מוכיח שלא זכינו לפקוח עיניו אל האמת והיופי והנועם, להביאו לרצות שלום ולבנותו עמנו, כנאמר (תהי' קלד,לה) "יתמו חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם" = 1717, רק בדרכי שלום, (יהו' ח,כב) "עד בלתי השאיר לו שריד ופליט", וכל זאת בכח האהבה ומתודעת הערבות, וזו באמת (ירמ' ג,כג) "תשועת ישראל" המתקנת את העולם; ברכי נפשי את ה', הללוי-ה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה