יום ראשון, 28 בפברואר 2016

ויקהל, עליה ב, גבורה בשבוע

ויקהל, עליה ב, גבורה בשבוע. שמ' לו,כח: "ואת הבשם, ואת השמן, למאור ולשמן המשחה ולקטרת הסמים".
עבודת המקדש דורשת את ההשתתפות של כולם, כל אחד לפי כבודו, שררתו וממונו. הנה נשיאי השבטים, נדרשים להביא את האבנים הטובות לאפוד ולחושן, "ואת הבשם" = 754 אשר ישנה את תודעת (יש' כו,ט) "ישבי תבל" אשר (דה"א יד,יז) "בכל הארצות" לראות את (יח' א,כח) "מראה דמות כבוד י-הוה" גלוי לפניהם, וישובו (תהי' קז,יז) "מדרך פשעם"; (יהו' יג,יג) "כי חזקו בני ישראל". (שופ' ו,ח) "וישלח י-הוה איש נביא",  (ש"ב ו,יח) "ויברך את העם". כי התבשמה הבריאה לפי קדושת (מ"א ח,סג) "המלך, וכל בני ישראל".
ובכן, יביאו הנשיאים את הבושם, "ואת השמן" = 802 לכל תכליתיו, אשר יקומו (שופ' ג,טו) "ויזעקו בני ישראל" כאמרם [תהי' קיח,כה] "אנא י-הוה הושיעה נא, אנא י-הוה הצליחה נא", (ברא' יח,יט) "ושמרו דרך י-הוה" מתוך הבנתם (דב' ח,ג) "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי י-הוה"; (תהי' קיט,קעה) "ומשפטך יעזרני (ומשפטיך יעזרוני)".
הרי השמן נצרך "למאור, ולשמן המשחה, ולקטרת הסמים" = 1961, וכל המערכת תפעל בשלמות לכפר ולהמשיך ברכה מן השמים, [שמ' יט,יט] "ויהי קול השפר הולך וחזק מאד; משה ידבר, והא-להים יעננו בקול". [תהי' פו,טו] "ואתה, אדנ-י, א-ל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת"; (ברא' כז,יז) "ותתן את המטעמים ואת הלחם", את המזון לנשמה ואת מזון הגוף, להקים (יהו' כב,ב) "את כל אשר צוה אתכם משה, עבד י-הוה", להיות לעולם טוב. ניגון בלב אשאביאל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה