יום שבת, 27 בפברואר 2016

ויקהל, עליה א, חסד בשבוע

ויקהל, עליה א, חסד בשבוע. שמ' לה,י: "וכל חכם לב בכם, יבאו ויעשו את כל אשר צוה י-הוה".
אדם "חכם לב" = 100, הוא אדם שלם. מטבע הדברים, הוא יעשה אך את הנכון והישר, ולנו הכבוד לצפות בו וללמוד מדרכו, כי הוא דוקא בנו, בתוכנו, בקרבנו. כי כל "חכם לב בכם" = 162 הוא (שמ' י,יז) "לי-הוה א-להיכם", מעשיו עולה תמימה (ויק' ו,ג) "על המזבח", תמיד (ויק' כג,ד) "במועדם" לעורר את (יש' סו,ו) "קול י-הוה" הדובר מתוכו; (דה"ב כ,ל) "וינח לו א-להיו": שמידת הדין המכונה א-להים מניחה לו, וחייו מונהגים אך ברחמים. (דניאל ח,כז) "ואני, דניאל" בקשתי וראיתי אשר חכמת לבו תביאנו לעשות "את כל אשר צוה י-הוה" = 1079, [ירמ' לא,י] "כי פדה י-הוה את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו", [תהי' עח,נב] "ויסע כצאן עמו, וינהגם כעדר במדבר"; ויקם הוא (ש"א יד,כ) "וכל העם אשר אתו" לקיים את אשר צוה ה': (תהי' לד,טו) "בקש שלום, ורדפהו", (דב' יט,כ) "ולא יספו (יוסיפו) לעשות עוד" עוולה כי אם רק טוב. הרי כתוב: "וכל חכם לב בכם יבאו ויעשו את כל אשר צוה י-הוה" = 1708, עד אשר יעלה משה, המנהיג הצדיק שבקרבנו, (שמ' לד,ד) "ויפסל שני לחת אבנים כראשנים" לגלות אמת לעינינו, כי הפעם נדע להידמות בחכמת הלב למידותיו, לתקן עולם, להיות זכאים לישועה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה