יום חמישי, 4 בפברואר 2016

משפטים, עליה ו, יסוד בשבוע

משפטים, עליה ו, יסוד בשבוע. שמ' כג,כ: "הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכנתי".
בפסגת התיקון העצמי, תתהוה חיבור מושלם בין שמים וארץ. המלאך, השליח מעולם אחד לזולתו, הוא התבטאות ההשגחה הפרטית בגלוי, בפרהסיא, במוחש לעיני כל. הוא כביכול בא מן השמים לשמור עליך, להוליכך על פני הארץ, להביאך בכח רוחני אל המקום הגשמי הנבחר לבניין שלך בחיים.
על כן, הדברים ברורים ומוחלטים: "הנה אנכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך" = 1576, ואתה תחוה זאת אם רק תתבונן בכל אשר קורה לך, [ירמ' כג,כט] "הלוא כה דברי כאש, נאם י-הוה, וכפטיש יפצץ סלע". על כן, הצנע לכת כי לא מעצמך הכח ולא מעצמך הכישרון, ותעדיף אשר [מש' כז,ב] "יהללך זר ולא פיך, נכרי ואל שפתיך"; כי על אף אשר (שמ' כ,ח) "ששת ימים תעבד", הברכה עליהם תחול דוקא מעצם היום השביעי העומד כנגד השכינה. כך תמיד יהיה מלאכי להיטיב עם אשר (יח' יח,ט) "בחקותי יהלך ומשפטי שמר": (יח' מ,ד) "הגד את כל אשר אתה ראה", כי כך תתן עז לא-להים, תעורר את תודעת המלאך בכל אשר נועדה גם לו הבטחת ה' "ולהביאך אל המקום אשר הכנתי" = 1282, [דב' ו,ו] "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך". אם כן, אקום ממושבי [תהי' קטז,ד] "ובשם י-הוה אקרא: אנה י-הוה מלטה נפשי", וכן (תהי' קמג,יא) "תוציא מצרה נפשי". ותשב לבטח בעבדך את "המקום אשר הכנתי" = 1777, בו [שמ' כג,ו] "לא תטה משפט אבינך בריבו"; וזה פלא עצום עליו (מ"א א,מח) "אמר המלך: ברוך י-הוה א-להי ישראל", חלום של תיקון מתוק בשלמות (מש' כג,לה) "בל ידעתי מתי אקיץ", בהיממש החלום לפי פיתרונו הטוב, במהרה בימינו, אכי"ר. תפלת אשאביאל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה