יום חמישי, 4 בפברואר 2016

תרומה, עליה ג, תפארת בשבוע

תרומה, עליה ג, תפארת בשבוע. שמ' כה,לא: "ועשית מנרת זהב טהור, מקשה ת(י)עשה המנורה ירכה וקנה, גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו".
כל חסיד נועד להיות בעולם כשלהבת העולה מאליה. נר. פנס. מנורה תמימה, כל כולה זהב טהור ללא פגם וללא ערבוב, זהה מבחוץ ומבפנים. "ועשית מנרת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה: ירכה וקנה, גביעיה, כפתריה ופרחיה ממנה יהיו" = 4922, כדוגמת האנשים (יח' מד,טו) "אשר שמרו את משמרת מקדשי, בתעות בני ישראל מעלי: המה יקרבו אלי".
האדם המזכך את עצמו עד יתעורר לבו לבחינת "מנרת זהב טהור" = 924, עליו נאמר: (ברא' א,כז) "ויברא א-להים את האדם בצלמו". הוא אשר יעמוד בקהל עמים ותורת ה' בידו ויודיע: [תהי' קיח,כ] "זה השער לי-הוה, צדיקים יבאו בו"; בו תדבק (דב' ד,י) "כל הימים אשר הם חיים על האדמה", וכשתגלה את יופיה ופארה של עבודת הגאולה תשכיל אשר (שמ' יח,יח) "לא תוכל עשהו לבדך" וכי נחוץ לך להדליק עוד מנורות באורך, עוד שלהבות העולות מאליהן, כי (ברא' כד,יג) "יצאת לשאב מים" להחיות בהם את העולם, ותמצא את עצמך יוצר אור לכל מאור (יח' מה,ד) "ומקדש למקדש".
כי כולם ערבים זה בזה, כולם כאחד בפני האחד, ולישועתך נדרשת ישועת זולתך: "ירכה וקנה, גביעיה כפתריה ופרחיה, ממנה יהיו" = 1686; ויהי [תהי' עו,י] "בקום למשפט א-להים, להושיע כל ענוי ארץ סלה", (ברא' מא,לט) "אחרי הודיע א-להים אותך את כל זאת", (במ' טז,לב) "ותפתח הארץ את פיה" להעיד על כל אשר צעדת והתגלגלת עליה; ותפלה בפיך: [תהי' קיט,קעג] "תהי ידך לעזרני, כי פקודיך בחרתי": "בחרתי" = 620 דוקא, כי שמתי את מצוות צדקך כעין (אסתר ב,יז) "כתר" על ראשי, לחשוף ולגלות ולפרסם את טיבם לעיני כל, ומזכות הכלל הנושע נושעתי גם אני.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה