יום שני, 29 בפברואר 2016

ויקהל, עליה ד, נצח בשבוע

ויקהל, עליה ד, נצח בשבוע. שמ' לו,יט: "ויעש מכסה לאהל, ערת אילם מאדמים; ומכסה ערת תחשים מלמעלה".
המשכן מוכן, ויקבל שני כיסוים לשמור על קדושתו. "ויעש מכסה לאהל, ערת אילם מאדמים" = 1463 המשולים לדינים, להזכיר כי [מש' כ,כג] "תועבת י-הוה אבן ואבן, ומאזני מרמה לא טוב", כי רק טפש יגנוב ויגזול, הרי [תהי' פא,יא] "אנכי י-הוה א-להיך, המעלך מארץ מצרים: הרחב פיך, ואמלאהו" וכלום לא יחסר לך, אם רק תקח על לבך את תורת א-להיך, (יח' ד,א) "ונתתה אותה לפניך".
ומעל לאילים, תחשים, חיה פלאית אשר עורה ישקיף שלל גוונים, שנבראה מששת ימי בראשית דוקא אך לרגע זה, לשמש עורה במשכן. "ומכסה ערת תחשים מלמעלה" = 1774 להראות אשר הכבוד לה' הוא, [במ' יב,ג] "והאיש משה ענו מאד, מכל האדם אשר על פני האדמה" בהתבטלות גמורה לרצון ה' שם ההשגחה הגלויה, (במ' כב,כו) "אשר אין דרך לנטות ימין ושמאול" מתוקף הברכה, ויודע האדם אשר [מש' יא,ד] "לא יועיל הון ביום עברה, וצדקה תציל ממות". כי לאחר כל הבחירות אשר הזדמנו לנו, (יהו' ט,כה) "הננו בידך, כטוב וכישר בעיניך לעשות לנו".
עת סיום העבודה הגיע, "ויעש מכסה לאהל, ערת אילם מאדמים; ומכסה ערת תחשים מלמעלה" = 3237, שני כיסוים לשמור על הקדושה, כנגד כיסויי ותחפושות השקר של המושלים אשר גרמו רע לישראל: [יח' יג,י] "יען וביען הטעו את עמי, לאמר שלום ואין שלום; והוא בונה חיץ, והנם טחים אתו תפל": שאמרו נבואות שוא ועוד חזרו עליהם, והבטיחו שלום שלא היה בידיהם להביא; והסתפקו בלגזור עלינו גזרות ולבנות עוד מחיצות ומגנים המצרים את חיינו, כדברי המצודת דוד שנשמע מדווח על מנהיגינו עוד היום: מייפים הנבואה במליצה נאותה ומזויפת להיות מקובל על הלב - עכ"ל. והמשכיל יבין, ויסור מן הרע, לעשות אך טוב. התרעת אשאביאל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה