יום שישי, 26 בפברואר 2016

כי תשא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

כי תשא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. שמ' לד,לג: "ויכל משה מדבר אתם, ויתן על פניו מסוה".
המנהיג ישפיע ויושפע משני הכוונים: לפי אשר יצוה אותו ה' ינהג, ובכך, יעתר ה' לבקשותיו בשם העם ואף יעשה כגזרותיו; מאידך, העם אשר הוא ינהג וירעה ישמש לו אדון, ומבקר, ועזר, ושופט. המנהיג הצדיק פועל לפי החוק האלוהי; מה שעליו לעשות לטובת עמו זה להחתים בצדקה ומשפט כל אורחותיו. הוא ערב אישית לחיי הכלל וכל פרט בו; וזה ידרוש ממנו תיקון מידות, טהרה והזדככות ברמה הרבה יותר גבוהה מהנחוצה לכל אחד אחר בעם. הוא ישמש צינור לאור האלוהי, לשפע המחיה, ובו הם יצטמצמו עד למידת כלי הקיבול של כל העם. "ויכל משה מדבר אתם, ויתן על פניו מסוה" = 1921: הגילוי האלוהי, הסערה התודעתית המונעת מעצם התיחדותו עם הא-להים בגילוי פנים, מאירה את פניו שזוהרות באור שיחריד את אשר ייחשף לו; מהאור הזוהר בעור פניו ידעו וייראו, [ברא' לט,ג] "וירא אדניו כי י-הוה אתו; וכל אשר הוא עשה, י-הוה מצליח בידו", ויידבקו בו ובתורתו. והיות שבאופן שקוף יורדת דרכו הברכה מן השמים, וזה ברור שהכל מאת ה', אין מקום לתחרות או נקמה אף לקנאת הזולת כלל: [מש' כ,כב] "אל תאמר אשלמה רע; קוה לי-הוה וישע לך". כי לפני כל, צריך לדעת האדם את גבולותיו, ואשר יש תמיד בידו את הנכון לו. אז יזכור הוא תקדים ראשונים: (ברא' ג,ו) "ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים", ומשם נגרם רק חטא וירידה ותוהו וחושך ואובדן; על כן, לעת כיבוש ארצכם, מקומכם, לעת התגלמות כוחכם במעשי ידיכם, ראשית תכבשו את כל פיתויי עבודת האלילים, את כל אשר נוצר לרומם את הבלי העולם לעיני האדם המסתנוור בקלות, (דב' ב,יג) "ושברתם את מצבתם (מצבותם)", בדיוק כפי ששחטתם ואכלתם את הכבש אשר שימש אליל למצרים במצרים, כי אסור למנהיג הצדיק להתפשר עם השקר אפילו במקצת, אפילו כחוט השערה, גם לא כדי למצוא חן בעיני העם (כדוגמת שאול עם הצאן והבקר ואף המלך של העמלקים, כדוגמת כל המנהיגים המתחנפים בכל דור עד היום הזה).
אז כל העם ראה שקרן עור פניו, "ויכל משה מדבר אתם" = 1098, (יהו' כג,ג) "ואתם ראיתם" אשר (תהי' לז,לא) "תורת א-להיו בלבו", (שמ' ד,טו) "והוריתי אתכם" תורת אמת (יש' מ,ט) "מבשרת ציון"; (אסתר ט,לב) "ומאמר אסתר קים" לדעת אשר ה' נסי (תהי' פט,כז) "וצור ישועתי".
סיים למסור להם את מאמר הא-ל, "ויתן על פניו מסוה" = 823 לשמור על קדושת האור, אף (דב' יז,כ) "לבלתי רום לבבו מאחיו". (ש"א ח,יא) "ויאמר: זה יהיה משפט המלך", אשר יתן לו הא-להים את (תהי' עח,מג) "אתותיו" (ש"א יח,ג) "באהבתו אתו", להנהיגך בנאמנות, ואז (תהי' צא,י) "לא תאנה (תאונה) אליך רעה" לעולם, ולכל (תהי' לז,ד) "משאלת לבך" הטוב תראה בעיניך אשר הקשיב ה' מן השמים.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה