יום שבת, 30 באוגוסט 2014

כי תצא, עליה א, חסד בשבוע

כי תצא, עליה א, חסד בשבוע. דב' כא,יט: "ותפשו בו אביו ואמו, והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו". מדובר על מצב קצוני: ישנו בן בית שאין כי אם להתיאש ממנו, אין כלים להתמודד אתו, אינו שומע לדברי הוריו ואינו מתקן את מעשיו, ואין דבר בידי קרוביו להמתיק את התנהגותו. או יכול גם להיות מצב בפנים, בנפש האדם, יצר או תאוה מסוימת, התמכרות או השתעבדות נפשית, אשר ממש אינה תחת שליטה: יחליט אשר יחליט האדם לגביה, לא יקיים כי אם ילך אחרי מצות תאותו עד כלות כוחותיו. אז, לא יזדרז לגזור עליה כליה, כי אם יצא אל החכמים, אל זקני העיר, אל שומרי השער בדיוק בגבול בין המציאות אליה הבן או התאוה מתקוטטים לבין הבלתי נודע, המרחב החיצון, הגלות המכפרת. ושם, רוכבים על שתי עולמות, יוכרע הדין להמתיק את הצורר.
הפסוק שלנו השלם שוה 2680, להזכיר לנו מה ייאמר לנשפט במעמד בו יתברר גורלו [במ' ל,א]: "ויאמר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה י-הוה את משה". שאין כל זיוף ולא כל אובדן, אלא אך את דברי הא-להים אשר נמסרו אל המתווך, יועברו אלינו ממנו; ורק מתוך שנחזור אחורה מכל ההליך המחשבתי שיצרנו מנקודת מוצא זו, נוכל ליישר קו, ולצאת לדרך מחדש, לכיוון תקין הפעם. כי במצב בו זכינו לנהוג בתמימות נאמנה לחוקי הבורא, אין סיכוי לסטיה קצונית הבלתי ניתנת להמתקה, אין מצב לשיעבוד עליו אין בידינו כלים לשלוט; ומטבע הדברים, בן סורר ומורה, מצביע על פגם בדרך בו הנהגנו אותו; הפרט הסוטה יצביע על פגם בהנהגת הכלל, הדורש להכריז חזרה אל נקודת המוצא, אל מושגי היסוד עליהם בנינו את כל הבנין המתגלה מעוות, ומשם, באמונה תמימה ובבטחון מלא, נזכה בע"ה לבנות ולהיבנות מחדש.
ולאחר שתפשוהו אביו ואמו, "והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו" = 1808, לאמור [תהי' פא,י]: "לא יהיה בך אל זר, ולא תשתחוה לאל נכר", שלא תיכנע לשום כח ושלטון כי אם רק אל ה' א-להיך ואל תורתו תורת אמת, ולא תקבל עליך מושל מלבדו, ושום כח תחתון (לא כסף ולא שלטון אנוש ולא התמכרות לחומרים מעולם החומר ולא התכופפות לתאוה כלשהי) ישלטו עליך כל עוד תודעת אל עליון מוצבת לפניך. על כן, תביא בענוה את פגמך בפני זקני העיר, בפני האמת השורשית המקורית, ותתבע אותו (מ"א יט,יד) "ויבקשו את נפשי לקחתה"; ואז תתיר בפניהם את הקושר אותו אליך ותחזור בתשובה שלמה ותצום ותייסר את כליך להיפטר מן התועבה, ותתן צדקה לזכות בדין, ובע"ה תזכה לחיים חדשים אחוזים באמת לבנות שלום בעולמך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה