יום שישי, 29 באוגוסט 2014

שופטים, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

שופטים, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. דב' כא,ט: "ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני י-הוה".
וכדברי רבי אברהם אבן עזרא על הפסוק: כי לא ישפך דם נקי בארצך אם תעשה הישר בעיני ה', כסוד שכר עבירה עבירה ושכר מצוה מצוה עכל"ק. דהיינו, שאין לך מה ללחום ולהיאבק כדי למנוע דוקא את שפיכות הדמים, אלא שעליך לעשות "הישר בעיני יהוה" = 683, לקבל באהבה את מצותו ומפשטיו בבחינת (תהי' לה,כד) "שפטני כצדקך" וכן (תהי' קיט,לה) "כי צדק משפטיך", בידיעה שלמה שהכל לטובה עד כאשר [איוב לו,טו] "יחלץ עני בעניו, ויגל בלחץ אזנם": שבשביל העוני או היסורים שהביא על האדם, יחלצהו ה' מדין גהינם ומכל צרה וצער לעתיד לבוא, ואף מתוך הלחץ יעיר את אזניו ואת לבו בתבונה לחזור בתשובה שלמה כל ימיו.  
ודוקא מתוך "כי תעשה הישר בעיני י-הוה" = 1488, ואפילו אם תהיה לבד בדרכך תדע לנהוג תמיד ביושר תחת השמים, תוכיח בעולמך אשר [תהי' לג,טז] "אין המלך נושע ברב חיל, גבור לא ינצל ברב כח" והמלחמות נגד הזולת הבל הבלים המה, כי רק לה' הנצחון והישועה והדרך לזכות בהן אינה כי אם (ברא' יב,א) "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך", להתכנס אל עמקי לבך ולהיבנות מתוך זרע הטוב הזך שבעמקי לבך; ולהידמות למידות בוראך בכל מעשיך, אפילו אם אתה מלך וכל השליטה בידיך ולעבדך מה שחפץ אתה להקריב לה', תנצל את ההזדמנות להכריז (דה"א כא,כד) "כי קנה אקנה בכסף מלא, כי לא אשא אשר לך" בחינם, וכן תעשה בכל אורחותיך.
ואז, מתוך כך שמעשיך אך לטוב, ייחשב לך כאילו ממש מנעת כל שפיכת דם נקי בעצמך. "ואתה תבער הדם הנקי מקרבך" = 1660, הרי תולדה היא להיבדלותך להיות ישר בעיני ה', הרי כתמיהת הנביא (ישע' מה,ט) "היאמר חמר ליצרו מה תעשה" ורק היוצר יקבע באיזו דרך תצלח ותזכה (דב' יא,לא) "לבא לרשת את הארץ", את המלכות המתוקנת, לעשות שלום בין העולמות ולהוות כלי לגאולה.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה