יום חמישי, 28 באוגוסט 2014

שופטים, עליה ו, יסוד בשבוע

שופטים, עליה ו, יסוד בשבוע. דב' כ,ד: "כי י-הוה א-להיכם, ההלך עמכם, להלחם לכם עם איביכם, להושיע אתכם".
לא משנה מה אתה חושב שאתה באמת עושה במלחמה, לא משנה מה גודל ההשתדלות והסיכון העצמי. בארץ ישראל (אשר בחינתה תתפשט לכל הארץ לעתיד לבוא, והיא תהיה בבחינת ירושלים; ומה שנאמר על הארץ ייאמר על האדם לפי פרטי המשל), הנצחון תלוי בכך שה' הוא "ההלך עמכם" 230, (דב' ט,יז) "לעיניכם", בגלוי. כי י-הוה א-להיכם הוא "ההלך עמכם, להלחם לכם עם איביכם, להושיע אתכם" = 1508; הוא אשר [יש' מא,ג] "ירדפם, יעבור שלום; אורח ברגליו לא יבוא": שאפילו בדרכים לא דרך, נגד הסבירות והטבע, יתנם בידי ישראל, אף אם (ירמ' נב,ד) "נבוכדראצר מלך בבל (עיראק) הוא וכל חילו על ירושלם"; כי (יש' נב,י) "חשף י-הוה את זרוע קדשו". ומתוך החומת מגן הכי חזקה ולא פריצה שאפשר לדמיין, (ש"ב ז,יב) "והקמתי את זרעך אחריך". 
ומתי, תחת איזה תנאים, הוא הולך עמנו להלחם לנו עם אויבינו, להושיע אותנו? כאשר (דה"ב לג,ח) "את כל אשר צויתים" משמש לנו כלי לתקן את עולמנו הפנימי, ובהשפעתו את זולתו החצוני, להגן על (דה"ב לו,יד) "אשר הקדיש בירושלם", בפנימיות האדם, בירושלים של מטה, בירושלים של מעלה.
כי הכל הולך מידה כנגד מידה. "כי י-הוה א-להיכם, ההלך עמכם, להלחם לכם עם איביכם, להושיע אתכם" = 1670 , כנגד זה שהאדם וכלל העם בוטח בה' עד כדי [תהי' מב,ג] "צמאה נפשי לא-להים לא-ל חי, מתי אבוא ואראה פני א-להים", ואז האינסוף ב"ה מתגלה לעיני האדם לחזקו באמונתו, בביטול אשליות יצרו, ומאתגר אותו (ברא' טו,ה) "ויאמר הבט נא השמימה,  וספר הכוכבים אם תוכל"; ומכיון שלא תוכל בבירור, אז רק תקן עצמך להשתדרג, להסתגל לכך, בהפעילך בחייך (מ"א ט,ד) "ככל אשר צויתיך חקי ומשפטי". כי נועדת אתה ישראל, אתה האדם, להוות צינור המחבר עולמות, על הצופה בך ייאמר (דה"א כא,טז) "וירא את מלאך י-הוה עמד בין הארץ ובין השמים".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה