יום חמישי, 5 בנובמבר 2015

חיי שרה, עליה ו, יסוד בשבוע

חיי שרה, עליה ו, יסוד בשבוע. ברא' כה,ה: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק".
מה באמת יש לאברהם להוריש ליצחק? לבני הפלגשים הוא נתן מתנות, כלים להתמודד בעולם הזה ופתח לשוב בתשובה על החטאים. וליצחק ממשיך דרכו, יתן "את כל אשר לו"  = 988, את כל (ברא' ג,א) "אשר עשה י-הוה א-להים" לו, ואף את החיבור העמוק, את התודעה בה יבקש תמיד (שמ' כד,י) "את א-להי ישראל" לצדו. הירושה כוללת גם את כל (שמ' כח,ג) "אשר מלאתיו", את כל המצוות אשר הוא זכה לקיים בשלמות; ואתם, את האזהרה להבטיח את המשכיות הברכה אשר שרתה עליו: (ש"א יב,כ) "אל תסורו מאחרי י-הוה". הדרך שזרע אברהם אשר ילך בה להביא גאולה לעולם, דורשת גם שידע להבחין (ירמ' לז,יז) "היש דבר מאת י-הוה": מהי מצות השעה לכל דבר; ומאידך, לברור מה באמת מאת ה' ומה נוצר מהפחדים של בני האדם. והחיבור אל (שה"ש ב,טז) "הרעה בשושנים" בדבקות יפתח פתח לבקש אף מה' שיחזקהו בדרכו בל יתפתה להבלי העולם: (תהי' קמא,ד) "אל תט לבי לדבר רע". מן הסתם, פתחי התשובה והכפרה מסורים גם בתוך ירושת ענק החסדים אל זרעו, דרכיהם יזכה האדם, (יח' לג,יב) "ביום שובו מרשעו" באמת, לקבל הזדמנות חדשה, לשנות למפרע את משמעות המעשים אשר עשה. אז נתן אברהם ליצחק בתור ירושה את זכויותיו, ואת אשר למד, ואת הברכות אשר ברך אותו הבורא ית', (במ' טז,לב) "ואת כל הרכוש" כדי שיקדש אותו במצוות ומעשים טובים.
הדברים ברורים, דוגמא לדאגה הישרה והמוצלחת של אב על המשך דרכו בבניו: "ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק" = 1940. כי בעת שהוא מוסר את הברכה לבנו ממשיכו, יכול להתפלל בשבילו לפני ה' (ברא' יט,יט) "ותגדל חסדך אשר עשית עמדי", ואז ה' ישגיח בפרטות על הברכה המתרבה וגודלת באשר עוברת מצדיק אל צדיק, ובעת צרה בארץ ישראל, כשכולם יטו לנוס למקום אחר, יחבק את יצחק (ברא' כו,ב) "ויאמר: אל תרד מצרימה; שכן בארץ", כי אני אשמור עליך. "ליצחק" = 238 מסר אברהם את המשימה להמשיך את דרכו, (ברא' לה,ט) "ויברך" אותו, (ברא' א,ג) "ויהי אור"; (ש"א ג,א) "ודבר י-הוה" מצוי יהיה תמיד (דב' יב,יג) "בכל מקום" אליו יגיע זרעו לעולם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה