יום חמישי, 12 בנובמבר 2015

תולדות, עליה ו, יסוד בשבוע

תולדות, עליה ו, יסוד בשבוע. ברא' כח, ג: "וא-ל שד-י יברך אתך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים".


יעקב מתכונן לצאת בצווי הוריו אל פדן ארם, אל בית בתואל אבי רבקה, לחפש את הזיווג שלו. טרם יצא לדרך, אביו חוזר לברכו, ועם זאת, לאשר את ברכותיו אשר ברך אותו מקודם. וכל הברכות מתקימות בידי שמים; והשם הקדוש הנזכר בברכה יורה על הצינור בו היא תשפיע על המבורך.
בפשטות, שם י-הוה כולו רחמים יקבע הויה; שם אהי-ה, בלשון עתיד, יורה על ברכה מתמשכת באי-שלמות, על דרך לסלול, על תשובה המבקשת עוד תשובה המבקשת עוד תשובה וכן הלאה, כדברי רבי נחמן (ליקוטי מוהר"ן תורה ו). "א-ל שד-י" = 345 מתיחס דוקא לשם "משה", הממוצע בין "בורא עולם" = 355 הבלתי נודע לברואיו, לבין "מלך מלכי המלכים" = 335 הגלוי וידוע בפני כל. "א-ל" מצד החסד, "שד-י" הזה שאמר די, שקובע גבולות, מצד הגבורה. שניהם מחוברים לפעול בכלי המעשה, בספירת הנצח, ליצור מצב נצחי של נצחון, לנצח מקהלות עולם. "וא-ל שד-י יברך אתך, ויפרך וירבך, והיית לקהל עמים".
ברכת "וא-ל שד-י" = 351 תשרה עליך (תהי' כג,ו) "לארך ימים" כי (תהי' קמה,ב) "בכל יום אברכך". אם רק תזכה להחזיק את הברכה בכליך ולא תעורר (ירמ' ד,כו) "חרון אפו", תגלה אשר שלום בחלקך (ויק' כו,לו) "ואין רדף". ולכך, (קו' ט,טז) "טובה חכמה מגבורה". כי לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי, אמר ה'.
אז ה' "יברך אתך, ויפרך וירבך" = 1207, שיעשה אותך מבורך, ופורה, וגם רב (שאתה גודל וגם מתרבה), כי אתה תאחז בחיים בהם [תהי' כו,ו] "ארחץ בנקיון כפי, ואסבבה את מזבחך י-הוה", ותקרא לכל אשר אתך (זכ' ח,כא) "נלכה הלוך לחלות את פני י-הוה" כי (קו' ג,י) "ראיתי את הענין" והבנתי שהוא "יברך אתך" = 653 דוקא באמצעות (דב' ו,א) "החקים והמשפטים" הקדושים, המהוים צינורות לברכה.
כי יאמר ה' (יח' יז,כב) "ושתלתי אני" את שורש הברכה, ובך, באמצעות מעשיך, היא תתקיים ותתרבה, "והיית לקהל עמים", "והיית" = 431, (ברא' יד,כ) "וברוך א-ל עליון" לכל קהל העמים, (שמ' לה,כב) "ויבאו האנשים" שלך לקהל עמים לאמור (דב' א,ו) "י-הוה א-להינו דבר אלינו" כדי שנשפיע טוב "לקהל עמים" = 325 הם כל (ברא' יח,יח) "גויי הארץ" אשר (יש' לה,ב) "המה יראו כבוד י-הוה" מתוך אורך אשר תשפיע עליהם, כי לכך נוצרת, כי לכך הושיבך ה' (ברא' כד,יג) "על עין המים", ממונה על מעיין החסדים ממנו כל הבריאה ניזונה, להביאה לשלום בישועת עולם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה