יום רביעי, 29 באפריל 2015

אמור, עליה ה, הוד בשבוע

אמור, עליה ה, הוד בשבוע. ויק' כג,כה: "כל מלאכת עבדה לא תעשו, והקרבתם אשה לי-הוה".
הפסוק נאמר על יום מיוחד. אך, מה אם נקרא אותו לחוד, לבד, וידבר על היום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, אליו אנחנו מיחלים בברכת המזון בכל שבת? הרי כתוב שבזכות השבת, המלאכה תיעשה (דהינו, מעצמה) בששת ימי המעשה, ואתה רק תתענג מזיו הקדושה ותזמר לה' ותעבוד אותו. שני הדברים באים ביחד: "כל מלאכת עבדה לא תעשו, והקרבתם אשה לי-הוה" = 2544; כי אם רק תחדל ממלאכה ולא תעסוק בקדושה, אז היצר יתקוף אותך ותהיה כמופקר בידיו, [ברא' לד,ד] ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר: קח לי את הילדה הזאת לאשה" לאחר שאנסה, [ש"ב יג,א] "ויהי אחרי כן, ולאבשלום בן דוד אחות יפה ושמה תמר, ויאהבה אמנון בן דוד" באהבה בזויה, כולה בהמיות. וככה נוצר מצב בו [מש' כג,יד] "אתה בשבט תכנו, ונפשו משאול תציל", ותבוא עת צרה על האדם ותיקונים קשים כדי לכפר על חטאיו ולהציל נפשו לעולם הבא, (נחמ' יג,כב) "אשר יהיו מטהרים ובאים, שמרים השערים, לקדש (לקודש)". [דה"ב יט,ט] "ויצו עליהם לאמר, כה תעשון: ביראת י-הוה, באמונה, ובלבב שלם". וייאמר אז לאדם המתוקן: (ש"ב ה,ב) "אתה תרעה את עמי, את ישראל".
כך, "כל מלאכת עבדה לא תעשו" = 1429, [ש"א יח,טז] "וכל ישראל ויהודה אהב (אוהב) את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם"; אם כן, תוכל מעכשיו להיות בבטחה ובקדושה, והחוטא יודה באשר עדיף היה לו לנהוג באיפוק לאמור (קו' ב,יח) "ושנאתי אני את כל עמלי", ויצווה עליו בברור (ברא' כ,ז) "השב אשת האיש כי נביא הוא"; (ברא' מז,כט) "ועשית עמדי חסד ואמת".
על כן, אם כל מלאכת עבודה לא תעשו, "והקרבתם אשה לי-הוה" = 1115, (דה"ב לה,טז) "ותכון כל עבודת י-הוה ביום ההוא", ולא יהיה עליך כי אם (במ' ט,ג) "ככל חקתיו וככל משפטיו" (מש' ד,ד) "שמר (שמור) מצותי, וחיה". [תהי' ח,י] "י-הוה אדנינו, מה אדיר שמך בכל הארץ".


**************************
הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/
הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/
אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל"
אנו עושים גם ניקוי בעופרת יצוקה, לביטול כח עין הרע וכישופים. המידע, וההזדמנות להזמין לעצמך עבודה נאמנה שלרוב הסיכוים תשנה את חייך מיד: https://www.facebook.com/ainharavekishuf/app_208195102528120
ואם נכון בעיניך לעזור לנו לקיים את השליחות אשר לקחנו באהבה על עצמנו, ברוכה הבאה תמיכתך באמצעות פייפל. אם באפשרותך, יתן לנו הרבה נחת שתעשה מנוי זעיר לפרנסת השעות הרבות אשר אנחנו מקדישים כל יום בשמחה להתבוננות זו.
תרומה חד-פעמית: http://goo.gl/lRDiAw
המנוי: http://goo.gl/Snh7JU
***************************

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה