יום שני, 27 באפריל 2015

אמור, עליה ג, תפארת בשבוע

אמור, עליה ג, תפארת בשבוע. ויק' כב,כט: "וכי תזבחו זבח תודה לי-הוה, לרצנכם תזבחו".
לא רק הדברים המצווים עלינו, אלא גם האלו הבאים ונעשים כפעולת הודיה לה', צריכים להיעשות בלב שלם, בכוונה מודעת בנוכח, לרצון: עם כל רצונך מושקע בהקרבה משלך להודות לבוראך. "וכי תזבחו זבח תודה לי-הוה, לרצנכם תזבחו" = 1800, ולא רק שלא תצטערו על החסרון כיס אלא שאף [תהי' קה,ב] "שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו", להיות לבורא כבי' כמעין כלה חסודה, אשר [מש' לא,כה] "עז והדר לבושה, ותשחק ליום אחרון". כי [קו' ז,יא] "טובה חכמה עם נחלה, ויתר (ויותר) לראי (לרואי) השמש": טוב שיש תורה דוקא עם דרך ארץ, חכמת אמת המתגלמת על פני המצוי בידי האדם החכם; ועוד יותר טוב החיבור בין המחשבה המתוקנת (החכמה) והנחלה (המעשה בעתו ובמקומו) דרך הדיבור, "לראי השמש" = 886, לזה (שופ' ט,יג) "המשמח א-להים ואנשים" כי יודע בבירור מי (דב' ח,יז) "עשה לי את החיל הזה", באשר [חגי ב,ח] "לי הכסף ולי הזהב, נאם י-הוה צבאו-ת"; על כן יקרא, בהביאו זבח תודה לה' מרצונו הטוב ומכל לבו: [תהי' קז,ח] "יודו לי-הוה חסדו, ונפלאותיו לבני אדם".
על כן, כל אשר תקריבו לה' הן במצוה הן ברשות, ובמיוחד זבח תודה, "לרצנכם תזבחו" = 853. ובזאת, בהגיע חו"ח עת צרה, בהיפתח מכל סיבה עליו שערי פורענות, יוכל לעמוד האדם הנקי מול העדה לאמור [איוב ט,לה] "אדברה ולא איראנו, כי לא כן אנכי עמדי", וכפירוש המצודות דוד: אז אדבר דברי להתווכח על מה הביא הרעה עלי, על לא חמס בכפי; ולא אירא ממנו כי לא ימצא בידי דבר פשע, כי לא כן אנכי עם עצמי כאשר אני בעיניכם אשר תחשבוני לרב פשע, אשר לא כן הוא - עכ"ל. (ויק' ד,טו) "וסמכו זקני העדה את ידיהם" על תפלתו אל הא-להים, אליו יגש בענוה וביראה לבקש רחמים (ברא' ל,כז) "אם נא מצאתי חן בעיניך"; כי "זבח תודה לי-הוה" = 488 הוא הביא, מתוך אמונה שלמה באשר אף [תהי' כז,י] "כי אבי ואמי עזבוני, וי-הוה יאספני", (שופ' יט,כא) "ויבאהו אל ביתו", כי נאמן הוא. (יש' מט,א) "י-הוה מבטן קראני" (ירמ' יח,ט) "לבנות" (תהי' פט,לט) "עם משיחך", ואתעורר, ואדע.


**************************
הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/
הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/
אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל"
אנו עושים גם ניקוי בעופרת יצוקה, לביטול כח עין הרע וכישופים. המידע, וההזדמנות להזמין לעצמך עבודה נאמנה שלרוב הסיכוים תשנה את חייך מיד: https://www.facebook.com/ainharavekishuf/app_208195102528120
ואם נכון בעיניך לעזור לנו לקיים את השליחות אשר לקחנו באהבה על עצמנו, ברוכה הבאה תמיכתך באמצעות פייפל. אם באפשרותך, יתן לנו הרבה נחת שתעשה מנוי זעיר לפרנסת השעות הרבות אשר אנחנו מקדישים כל יום בשמחה להתבוננות זו.
תרומה חד-פעמית: http://goo.gl/lRDiAw
המנוי: http://goo.gl/Snh7JU
***************************


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה