יום ראשון, 28 בספטמבר 2014

וזאת הברכה, עליה ב, גבורה בשבוע

וזאת הברכה, עליה ב, גבורה בשבוע. דב' לג,י: "יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך". 
התורה נלמדת למען תדע להביאה אל המעשה; התורה מצווה עלינו עבודה. וזה שמלמד אותך את התורה, יוביל אותך גם בעבודת ה', ובכלל, בהגשמת דברי התורה על פני הארץ; הרי "יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל; ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך" = 3558, ובכך, כפי שקראנו בתורה בראש השנה, [ברא' כא,א] "וי-הוה פקד את שרה כאשר אמר, ויעש י-הוה לשרה כאשר דבר", בנאמנות כנגד הנאמנות של שרה הצדקת, וכמקרה של שרה המקרה של כל הנאמן לדבר ה', גם בלימוד וגם בעשיה. ומאידך, לרשע, [שמ' יד,ח] "ויחזק י-הוה את לב פרעה מלך מצרים, וירדף אחרי בני ישראל; ובני ישראל יצאים ביד רמה"; שכל מאמציו של הרשע ירדו לטמיון בהשגחה פרטית מובהקת מאת ה'. מידת ההידור בין לימוד התורה ועשיתה מתגלית בכללי דרך ארץ הקובעים את הקשרים בין אדם לחברו: [ויק' כה,יד] "וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנה מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו". על כן, יבואו מנהיגי ישראל ויקיימו את המוטל עליהם: "יורו משפטיך ליעקב, ותורתך לישראל" = 2496: [במ' טו,טז] "תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם". ואז כולם יגשו לעבודת ה', "ישימו קטורה באפך וכליל על מזבחך" = 1062 כי (ויק' ו,יד) "תקריב ריח ניחח לי-הוה", ואין ריח ניחוח אשר יתקבל לרצון בשמים באופן שלם יותר מהזה העולה מהיותך (כדברי הלל באבות פ"א משנה יב) "אוהב שלום ורודף שלום", נוהג במידות טובות ומתוקנות כל אחד כלפי זולתו.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה