יום ראשון, 6 בדצמבר 2015

מקץ, עליה ב, גבורה בשבוע

מקץ, עליה ב, גבורה בשבוע. ברא' מא,טז: "ויען יוסף את פרעה לאמר: בלעדי, א-להים יענה את שלום פרעה".
פרעה פורש לפני יוסף את מבוקשו, הרי שני חלומות חלם ואין חכמיו ויועציו פותרים אותם לו. "ויען יוסף את פרעה לאמר: בלעדי, א-להים יענה את שלום פרעה" = 2788, הרי ברור שיקיים הא-ל את אמרו (שמ' ז,ג) "והרביתי את אתתי (אותותי) ואת מופתי" בכל יום ויום, ומה שבלעדי ביוסף איננו המידע כי אם החיבור, שיש לו עינים הרואות את האותות והסימנים אשר מרבה ה' לעבדיו. ברם, לא באמת אל פרעה ידבר יוסף כי אם אל הא-להים יתחנן להצלחת המשימה: "ויען יוסף את פרעה לאמר" = 1319, כי (דב' כו,יג) "לא עברתי ממצותיך" והלכתי תמיד (יח' כ,לז) "במסרת הברית", ויהי לי כאשר למלך שנגזרה עליו מיתה, [יש' לח,ב] "ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל אל י-הוה" ותפלתו התקבלה. ויען "את פרעה לאמר" = 1027 (שמ' יח,יט) "עתה שמע בקלי" ואפענח לך את הבעיה ואת הפיתרון לה; כי את (ויק' כו,מו) "אשר נתן י-הוה" אשר (תהי' ט,ט) "ישפט תבל בצדק" אדבר, (ברא' כז,י) "בעבר (בעבור) אשר יברכך". כי גם "בלעדי, א-להים יענה את שלום פרעה" = 1469, ורק אשר לו כלים מתוקנים לאורו ישמע, כאמרו (יח' לד,ז) "לכן רעים (רועים): שמעו את דבר י-הוה"; כי דוקא רועה, החס על צאנו ודואג לטוב עדרו, ישיג את דרכי הא-להים להיטיב עם ברואיו, הוא אשר (איוב כח,כד) "תחת כל השמים יראה" ויפעל.
וזה אשר יאמר: "בלעדי" = 116, הרי (ברא' יז,ח) "לא-להים" הפתרונים, כי אין אצלו מוקדם או מאוחר אלא (יש' כח,כד) "הכל היום", ואשר יקרה לאיש אחד ישפיע וישתקף (דב' ל,א) "בכל הגוים" אשר על פני תבל. והאדם (תהי' קמד,ד) "להבל דמה", כי כפי הבל פה האדם אשר הוא החומר המוביל את דיבור האדם החוצה, כן יוסף אינו כי אם החומר, הצינור, דרכו מתבטא הדיבור הא-להי, כי (תהי' לז,יח) "יודע י-הוה" את (דה"ב טו,יז) "כל ימיו" של האדם וכל עמל (דה"ב ו,יב) "כפיו". ואין רע, כי (תהי' כג,ו) "אך טוב וחסד" בדרכים מופלאות.
ואם "א-להים יענה את שלום פרעה" = 1353, זה [תהי' לג,ד] "כי ישר דבר י-הוה, וכל מעשהו באמונה"; ודרכי "את שלום פרעה" = 1132 (ירמ' לט,ט) "ואת יתר העם" יודיע, למען (ברא' כז,יט) "תברכני נפשך", [תהי' קלו,כד] "ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה