יום שני, 14 בדצמבר 2015

ויגש, עליה ג, תפארת בשבוע

ויגש, עליה ג, תפארת בשבוע. ברא' מה,יב: "והנה עיניכם ראות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר אליכם".
יש חלוקה ברורה בין האחים, לרגל התקשרותם עם יוסף: מצד אחד, עשרת האחים שהיו שותפים למכירתו; מצד שני, בנימין, אחיו הקטן בן אמו. ואל כולם הוא קורא להבין: "והנה עיניכם ראות, ועיני אחי בנימין" = 1200, ואם כן, [מש' ח,ה] "הבינו פתאים ערמה, וכסילים הבינו לב", יחדיו אחי הקטן (תהי' לח,יג) "ודרשי רעתי"; (מ"ב י,ג) "וראיתם הטוב והישר" בכל אשר עשה ה' לעינינו, אשר (איוב כח,ט) "הפך משרש הרים", וגם הרים (תהי' פו,יג) "משאול תחתיה" את (ברא' כא,ב) "אשר דבר אתו א-להים" כי הוא יקראנו, (ש"ב ז,י) "ושכן תחתיו". הוראת השעה: התיחד עם אחיך, (במ' יא,יז) "ולא תשא אתה לבדך"; בזאת ההכרעה במלחמות ישראל.
ודוקא "פי" = 90 = "מלך", מדבר אליכם: "והנה עיניכם ראות, ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר אליכם" = 1672, לפרוש לעיניהם את התיקון המוצב בפני כל ישראל. ראשית כל, בשלב ההכנעה, תיקון האמונה בה' ובהשגחתו המדויקת: [תהי' צא,ט] "כי אתה י-הוה מחסי, עליון שמת מעונך". בשלב ההבדלה שבתיקון, האדם ייבדל מארצו, יאלץ לעבוד בתיקון עצמו ללא עזר וחיבור לארץ שלו, אלא דוקא מתוך צער של גלות: [תהי' קה,כג] "ויבא ישראל מצרים, ויעקב גר בארץ חם", באים לחזק שרירים, להתגבר על הקליפות, לעמול כדי לזכות באור. ומפתח ההמתקה על פני הארץ, באהבה ובערבות: [איוב מא,ט] "איש באחיהו ידבקו (ידובקו), יתלכדו, ולא יתפרדו"; כי כל טובי הלב הנאמנים יחדיו מסוגלים לנצח כל התקפה מצד החושך, מסוגלים למשוך ישועה לעולם ולעצמם, מסוגלים להמתקה כללית. יובנו נא דברים אלו כמכוונים אל כל אדם היום באשר הוא, היכן שהוא, תהיה סביבתו אשר תהיה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה