יום שלישי, 22 בדצמבר 2015

ויחי, עליה ו, יסוד בשבוע

ויחי, עליה ו, יסוד בשבוע. ברא' נ,יט: "ויאמר אלהם יוסף: אל תיראו; כי התחת א-להים אני?".


יעקב הלך לעולמו, ואחי יוסף, אשר מבינים עכשיו כמה רע גרמו במעשם הרע לעצמם ולזרעם, יראים גם מפני יוסף, שמא ירצה בכל זאת לנקום בהם עכשיו שכל השליטה בידו. תשובת יוסף ישרה, אך לא מרגיעה: "אל תיראו; כי התחת א-להים אני?" = 1638, הרי לא ממני יש לכם לפחד, כי [מש' יב,יד] "מפרי פי איש ישבע טוב, וגמול ידי אדם ישוב (ישיב) עליו", והדברים ברורים (יהו' כד,כב) "כי אתם בחרתם לכם את י-הוה" אשר הבטיח (ירמ' נא,כד) "ושלמתי לבבל ולכל יושבי כשדים" על כל רעתם, ולמדוכאים ומשועבדים הבטיח אשר (יש' ט,א) "ראו אור גדול ישבי בארץ צלמות", והן לטוב והן למוטב ברור שדרך פתחו האבות, (מש' יז,ו) "ותפארת בנים אבותם"; ויש כפרה גדולה לפנינו כי לא נוכל להתחמק מהכרעת הא-להים אשר יסד (דה"א יז,כא) "גוי אחד בארץ אשר הלך הא-להים לפדות לו עם". הרי, יאמר יוסף, הבעיה שלכם היא לא אתי, "כי התחת א-להים אני"? = 990, איך יתכן שתפנו אלי למנוע את מה שידון הא-ל שלפניו אתה נותן דין וחשבון (כדברי עקביה בן מהללאל במשנה אבות ג,א) , הרי "מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא" אשר (ירמ' מט,יח) "כמהפכת סדם ועמרה" יביא לאדם פרי עמלו, ויזכך אותנו עד אשר "משיח בן יוסף, משיח בן דוד" גם יחד יוקמו לחדש את (ברא' כו,ה) "משמרתי", כי תמיד (תהי' כז,ח) "את פניך י-הוה אבקש".
כאשר יעיד הפסוק שלנו השלם: "ויאמר אלהם יוסף: אל תיראו; כי התחת א-להים אני" = 2127, וקם [מש' ט,טו] "לקרא לעברי דרך, המישרים ארחותם", כי רק השפעה טובה על הזולת תכפר על השפעה רעה הן שעשיתה או שגרמתה, אפילו אם רק לא השכלת למנוע אותה; וכשתמתיק בתשובה ובמעשים טובים את הגזרה אשר הטלת על עצמך, [מיכה ז,טו] "כיום צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה