יום רביעי, 30 בדצמבר 2015

שמות, עליה ה, הוד בשבוע

שמות, עליה ה, הוד בשבוע. שמ' ד,יב: "ועתה לך, ואנכי אהיה עם פיך, והוריתיך אשר תדבר".
פקודה צריכה להיות מגובה בכלים לקיימה באופן סביר. וכן דרכו של בורא עולם, מלך מלכי המלכים, המקדים תרופה למכה, נותן כח לעבור כל נסיון ומסגל את האדם לתיקונו, עד כדי שברא את התשובה תבלין ליצר הרע, טרם יברא את האדם. וכפי שהוא רחום היה (תהיה אתה) רחום, וכפי שהוא חנון, וכדו', דוגמא לכל אשר שררה או מנהיגות בידו. כן יפקוד ה' על משה: "ועתה לך, ואנכי אהיה עם פיך, והוריתיך אשר תדבר" = 2623 להכריז [יש' יב,ו] "צהלי ורני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל" ועוד יוסיפו ישראל להתחנן [תהי' קב,ב] "י-הוה שמעה תפלתי, ושועתי אליך תבוא", כדוגמת הנאמר בחסידות שתקווה לה' ויאמץ לבך, ושוב תקווה בה'.
שלושה צעדים, מבחוץ פנימה. ראשית כל, המניע את כל התהליך, הוא האדם, אשר מתוך אמונה תמימה עושה מה שנפקד בידיו אף אם לא ידע את המשך התוכנית, כדוגמת אברהם היוצא מארם, כדוגמת נחשון הנכנס חלוץ אל תוך ים סוף: "ועתה, לך" = 531 להושיע (שמ' ה,כג) "את עמך" משיעבוד (יש' כט,יח) "ומאפל ומחשך", (שופ' א,ו) "וירדפו אחריו" מצרים, (ברא' מח,ב) "ויתחזק" העם באמונתו כי לזו התועלת העברתיו כל אשר עבר עד אשר (שמ' כב,יד) "בא בשכרו" בהנהגת (במ' יט,יח) "איש טהור" (דב' כו,ג) "אשר יהיה" לו (ירמ' יג,כא) "לראש".
ואם עתה תלך, "ואנכי אהיה עם פיך" = 328, (שמ' יד,יט) "ויסע מלאך הא-להים" (תהי' נו,ט) "לפקד כל הגוים" אשר (איוב כד,טז) "לא ידעו אור", (נחמ' ח,א) "ויאספו כל העם" אשר (תהי' קיט,ג) "לא פעלו עולה", ויקם עליהם (מש' יד,יד) "איש טוב" (ש"א כה,מא) "לרחץ" את נפשם ולהסיר מהם תדמית (שמ' י,כא) "חשך", כי (יש' מב,ה) "כה אמר הא-ל י-הוה" לסגל את העם (שמ' יח,כז) "אל ארצו" ואל ישועתו. "והוריתיך אשר תדבר" = 1764, כי מהדור הזה יקבלו כל דורות עולם את דרכי הישועה גם לפרט וגם לכלל, (נחמ' ח,ח) "ויקראו בספר בתורת הא-להים".
כי תמיד, כשתקום למצוות הבורא להידמות למידותיו ולאהבה את דרכיו, "ואנכי אהיה עם פיך, והוריתיך אשר תדבר" = 2092, מהיות [תהי' קג,ו] "עשה צדקות י-הוה, ומשפטים לכל עשוקים", ועושה כמידותיו יבורך.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה