יום ראשון, 28 בדצמבר 2014

ויחי, עליה ב, גבורה בשבוע

ויחי, עליה ב, גבורה בשבוע. ברא' מח,יא: "ויאמר ישראל אל יוסף: ראה פניך לא פללתי, והנה הראה אתי א-להים גם את זרעך".
יעקב מלא הודיה לה'. הוא אפילו לא חשב שחיזור לראות את יוסף, והנה בניו של יוסף גדלים על ברכיו. "ראה פניך לא פללתי" = 947, וכפי שגם שרה לא צפתה כבר ללדת (ברא' כא,א) "ויעש
 י-הוה לשרה" נס וילדה בזקנותה את יצחק, כך היטיב ה' גם עם יעקב, כי יפעל ה' (דניאל ט,ג) "לבקש תפלה" מהצדיק החפץ להודות לה' בכל (דב' כג,כד) "מוצא שפתיך", ומתוך שמחה (במ' טו,יג) "להקריב אשה ריח ניחח", לעשות נחת רוח בהודיה על כל הטוב אשר גמל עמו ה'. "ראה פניך" = 366 זכיתי בעודי (ברא' ט,כ) "איש האדמה", טרם תעלה נשמתי לשכון (תהי' קמב,ו) "בארץ החיים"; על כן (תהי' קא,ב) "אשכילה" לברך את (תהי' קב,כב) "שם י-הוה" ולהמשיך את שמו הקדוש עליכם.
ולא רק אותך זכיתי לראות שוב, "והנה הראה אתי א-להים גם את זרעך" = 1515, כי אמר לי ה' בעודי בארץ כנען (דב' ט,יב) "קום רד מהר מזה כי שחת עמך", וצריכים לכפר על העוון ולהזדכך לכל הבא עלינו, (מ"א ח,נג) "בהוציאך את אבתינו ממצרים, אדנ-י י-הוה", (מ"ב י,י) "וי-הוה עשה את אשר דבר". כי "גם את זרעך" = 741 ראיתי ואזכה לברך, וילמדו (שמ' מ,לח) "כי ענן י-הוה על המשכן" לשמור על כל הדבק בבוראו, כי (יהו' כב,לא) "היום ידענו כי בתוכנו י-הוה", שמקום המקדש הוא לב האדם, מתוכו יזכה (ירמ' לד,טו) "לקרא דרור" בישועה שלמה, (מיכה ד,ז) "מעתה ועד עולם".אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה