יום שבת, 31 בינואר 2015

יתרו, עליה א, חסד בשבוע

יתרו, עליה א, חסד בשבוע. שמ' יח,יא: "עתה ידעתי כי גדול י-הוה מכל האלהים, כי בדבר אשר זדו עליהם".
השמועה על קריעת ים סוף ואובדן כל חיל מצרים בתוכו, הגיעה לכל העולם. אל מול האמת, כל אחד יגיב לפי טבעו וטיבו. הנה יתרו, כהן לעבודה זרה במדין, עוזב את הכל ומבקש להתגיר, להצטרף לברית התורה אשר יכרות ה' עם ישראל: "עתה ידעתי כי גדול י-הוה מכל האלהים, כי בדבר אשר זדו עליהם" = 2160, בכל אשר ניסה פרעה נגדכם ולא הצליח, [שמ' ד,כב] "ואמרת אל פרעה, כה אמר י-הוה: בני בכרי ישראל", ואיך תרצה לנצחו? הרי כל אשר [תהי' לז,לא] "תורת א-להיו בלבו, לא תמעד אשריו" (רש"י: שלא יחליקו צעדיו), מתוך המודעות הטבעית של תורה, לא יוכל לטעות ולא יכשל; ואפילו אם יכשל ויחטא, [מש' י,יג] "בשפתי נבון תמצא חכמה, ושבט לגו חסר לב" (רש"י: כשאדם מוכיח לנבון, משיב לו חטאתי, וגו'; אבל חסר לב אינו שומע עד שילקה, כמו פרעה), כי הוא יחזור בתשובה שלמה ותעלה לו אף העבירה לזכותו. והבן שכל אשר יש בידך, זה (דב' טו,ז) "אשר י-הוה א-להיך נתן לך: לא תאמץ את לבבך" כפרעה החסר לב, אלא תנהג בצדקה ובחסדים רבים תמיד.
יתרו הוא החכם לב שקם ומודה: "ידעתי כי גדול י-הוה מכל האלהים" = 774, מכל האלילים, מכל העבודות זרות שעבדתי, ועל כן [תהי' לה,יח] "אודך בקהל רב, בעם עצום אהללך", כי אני (מש' יז,כז) "איש תבונה", (ברא' מח,יא) "והנה הראה אתי א-להים" דרך אמת (שמ' כד,יב) "והתורה והמצוה", (נחמ' ח,יז) "ותהי שמחה" בלבי.
וידעתי, דוקא בהתבונן לבי "בדבר אשר זדו עליהם" = 881, בכל אשר רצו מצרים לקלקל (ברא' ט,ה) "את נפש האדם" והנה (ברא' כו,כט) "אתה, עתה" נגאלת וה' מוליכך לגדולות מהן תשפיע טוב גדול על כל הבריאה, והוא את (ש"א ב,ט) "רגלי חסידו (חסידיו) ישמר", כי יקומו האויב והצורר והנושה והכל יתהפך עליהם (מ"א כ,כ) "וירדפם ישראל"; כי (מיכה ג,יא) "לא תבוא עלינו רעה"; (ויק' יט,יח) "ואהבת לרעך כמוך: אני", תמיד בגוף ראשון, תמיד מקבל על עצמי קודם, תמיד מברך את השני בברכתי ומבקש טוב (דב' כו,יב) "לגר, ליתום ולאלמנה", ולכל אשר בצער דורש דרור. זו הדרך אשר תוביל אותי מהיותי לה' עבד להיותי לו בן, עד התקני לו רעיה, אשת חיל (מש' לא,ל) "היא תתהלל", ונזכה לגואל צדק (דה"ב כב,ז) "אשר משחו י-הוה" בדורנו זה, וישועת ה' כהרף עין.


**************************
הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/
הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/
אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523-066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל"
***************************

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה