יום ראשון, 5 ביוני 2016

נשא, עליה ב, גבורה בשבוע

נשא, עליה ב, גבורה בשבוע. במ' ד,מט: "על פי י-הוה פקד אותם ביד משה, איש איש על עבדתו ועל משאו, ופקדיו אשר צוה י-הוה את משה".
כל משפחות הלוי מונו וקבלו את פקודת עבודתם, אשר אף אחד מהם לא יעשה את עבודת חברו ולא יעזור לו לקיים את מלאכתו, כי אם כל אחד במקומו, בהידור רב, יקיים את יעודו: "על פי י-הוה פקד אותם ביד משה, איש איש על עבדתו ועל משאו, ופקדיו, אשר צוה י-הוה את משה" = 4445, ולפני ה' הכל כאין ולא היה, כי השלמות תיבלע באלוהות; [ש"ב ז,יט] "ותקטן עוד זאת בעיניך, אדנ-י י-הוה, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק: וזאת תורת האדם, אדנ-י י-הוה". [זכ' ו,א] "ואשב, ואשא את עיני, ואראה; והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים; וההרים, הרי נחשת". כי משלמות ודיוק עבודת המשכן, ייפתח השער אל תודעת האמת, וייפקחו עינינו לכל אשר לא יכולנו לראות מקודם.
אז התיצבו הלויים לפני משה, אשר "על פי י-הוה פקד אותם, ביד משה" = 1208. ואם כן, [יש' יג,ו] "הילילו, כי קרוב יום י-הוה; כשד (כשוד) משד-י יבוא", כי (שמ' יט,ח) "כל אשר דבר י-הוה, נעשה", וכך נזכה לקיום הבטחתו (יש' מא,ט) "בחרתיך ולא מאסתיך". כי גם [תהי' יח,מב] "ישועו ואין מושיע, על י-הוה ולא ענם", (יש' סה,יד) "ואתם תצעקו מכאב לב" כשאחזק עליכם (יח' ל,כד) "את זרעות מלך בבל", (דה"א יט,ט) "ויערכו מלחמה פתח העיר", כי הוא (איכה ג,יב) "דרך קשתו ויציבני" לירות בי, כי סטינו מהדרך הישרה, ורק הצדיק יתעורר אל מול הפורענות [ברא' לט,טז] "ותנח בגדו אצלה, עד בוא אדניו אל ביתו", (שמ' כג,כ) "אל המקום אשר הכנתי (הכינותי)". (דב' לג,כט) "אשריך ישראל, מי כמוך", אשר תלמד את כח התשובה לכל אשר סביבך, ורק (דב' יז,טז) "לא תספון (תוסיפון) לשוב בדרך הזה", וכל אחד (ירמ' נ,יט) "תשבע נפשו" כי יכרות את (ברא' יז,כד) "בשר ערלתו" מאבר המין, ומן הפה ומן הלב, (יש' סג,ז) "ורב טוב לבית ישראל", ומהם, ברכה תשרה על כל העולם.
כי זיהה וחילק אותם משה, "איש איש על עבדתו ועל משאו, ופקדיו" = 1863, וככל שתיישר את דרכך ללכת בדרכי הא-להים, אשר [איוב כז,י] "אם על שד-י יתענג, יקרא א-לוה בכל עת" (יתענג דוקא על בחינת שד-י, השמה לו מידה וגבול), [תהי' קכא,ח] "י-הוה ישמר צאתך ובואך, מעתה ועד עולם". (אסתר ו,ט) "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה