יום ראשון, 5 ביוני 2016

נשא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

נשא, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. במ' ז,פט: "ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת, מבין שני הכרבים, וידבר אליו".
שמפעילים את המקדש, משמעותו סדר כלכלי ותקשורתי בין העולמות, אשר באופן גלוי מתפרנסת הבריאה מבוראה, לו היא כבי' נותנת עוז בהעלותה את שלומה למרומים; וכן דבר הא-להים יתגלה באמצעות צינורות כשרים, לפי מידת הכלים הכלליים הנעשים מכלל כלי התודעה של הבריות. "ובבא משה אל אהל מועד לדבר אתו" = 1186, ורק משה ואשר ישיג בחינת משה, [תהי' ד,ד] "ודעו כי הפלה י-הוה חסיד לו, י-הוה ישמע בקראי אליו", כי [תהי' צד,ט] "הנטע אזן, הלא ישמע? אם יצר עין, הלא יביט?". על כן, (יש' א,ב) "שמעו שמים, והאזיני ארץ" כי (תהי' סג,ד) "שפתי ישבחונך". (ברא' מה,י) "והיית קרוב אלי, אתה", (שמ' לד,ב) "ועלית בבקר אל הר סיני" (ויק' דמ,ד) "אשר שם משה" להובילך (מיכה א,יב) "לשער ירושלם", לטול חלקך במעשה (תהי' לח,כג) "תשועתי".
והקול, קול הא-להים, והוא מתפשט אל תוך כל סדרי משמעות החיים: "וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על ארן העדת, מבין שני הכרבים" = 4176: [ברא' כב,יג] "וישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל נאחז בסבך בקרניו, וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעלה תחת בנו".
ואם הוא זכה להיבנות עד שנהיה האדם הנכון לשמוע דבר ה', הנה "הקול מדבר אליו" = 434 גם (שמ' כח,לב) "בתוכו", (ש"ב יג,ל) "והשמעה (והשמועה) באה" לאמור: עמוד ללכת (ש"א טו,כה) "ושוב עמי", (ש"א כ,טז) "ובקש י-הוה" בחייך, (ש"א כט,ז) "ולך בשלום"; (דה"א כט,ט) "כי בלב שלם" התקדשת מול (יח' לח,טו) "קהל גדול וחיל רב" להתגלות בדרך לשלום נצחי (מ"ב יא,יז) "בין י-הוה ובין המלך ובין העם". כי ה' (שמ' טו,ג) "איש מלחמה" הוא (תהי' ס,יד) "יבוס צרינו" (תהי' עח,לח) "להשיב אפו", (יח' לט,כג) "ויפלו בחרב כלם" כי הכחישו את החיים; (דה"א כט,כ) "ויברכו כל הקהל"
 (תהי' קלב,ט) "וחסידיך ירננו", (תהי' עח,לו) "ובלשונם" יגשו (דה"ב כט,יז) "לקדש" אשר (זכ' יד,ט) "יהיה י-הוה אחד ושמו אחד" בתודעת הכלל לעולמים.
ולא מספיק לדעת שהקול ידבר: "וידבר אליו" = 269 דוקא, (ש"א טז,יג) "מהיום ההוא ומעלה", ולא יצטרכו (דה"א ז,ב) "גבורי חיל" (יח' יג,ה) "לעמד במלחמה" כי אם (ברא' מו,ד) "אעלך גם עלה (עלוה)" (תהי' קמט,א) "בקהל חסידים".
(תהי' סו,ה) "לכו וראו", (איכה א,יא) "ראה י-הוה והביטה"; כי ידעתי אשר, בדרכיך, (דב' לב,מ) "חי אנכי לעלם".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה