יום שני, 6 ביוני 2016

נשא, עליה ג, תפארת בשבוע

נשא, עליה ג, תפארת בשבוע. במ' ה,ו: "דבר אל בני ישראל: איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם, למעל מעל בי-הוה; ואשמה הנפש ההוא".
יקרה אשר תסטה מן הדרך הישרה, לעשות מכל אשר תימנע מלעשות לטוב לך ולאשר לך; ותבגוד, תפר את הברית, תמעול מעל בה' ובתורתו. אומר רבינו בעל הטורים: למעול מעל בה', לומר שכל המטה דינו של גר כאילו מטה דינו של מעלה -עכ"ל; ומזה נלמד כי אין בגידה חמורה מזו אשר מסלפת ומזייפת את הדין ואת הצדק במשפט, ובמיוחד כאשר היא באה לנצל או להשפיל את הגר, הדל, האיש אשר אין לו קשרים עם השלטון ואין לו הון לשכור לעצמו טוען וסנגור. "דבר אל בני ישראל: איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם, למעל מעל בי-הוה; ואשמה הנפש ההוא" = 3580, וימשיכו במעשיהם פורענות על העדה כולה עד אשר אפילו המלך לא יוכל להמתיק עליהם את הדין: [יש' לו,טו] "ואל יבטח אתכם חזקיהו אל י-הוה, לאמר: הצל יצילנו י-הוה, לא תנתן העיר הזאת ביד מלא אשור", כי חטא בידיכם, [איוב לב,ג] "ובשלשת רעיו חרה אפו, על אשר לא מצאו מענה, וירשיעו את איוב", והדין מתקיים משמים לאלתר, לבער הרע מקרבך.
ויובהר עוד כי אם "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם, למעל מעל בי-הוה" = 1936, ויהיה כאילו יסתתר מהם [ברא' ו,ו] "וינחם י-הוה כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל לבו" כבי', ואז השגחתו הגלויה תוסר מעליך ותרגיש כאילו בקרי והפקר אתה מונהג, (יש' נא,יג) "ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק" כי אין מושיע. אלא [ברא' מט,ב] "הקבצו ושמעו, בני יעקב, ושמעו אל ישראל אביכם": (דב' ד,ט) "רק השמר לך ושמר נפשך מאד", (יהו' א,ח) "למען תשמר לעשות" צדקה ומשפט אמת בקרבך, כי תהיה תמיד השגחת הבורא מנהיגה אותך ברחמים גדולים, ותזכה להתגלות גואל צדק בימיך, ותהיו (ש"א כב,יג) "אתה ובן ישי, בתתך לו לחם וחרב", כלי השרידה והמלוכה והשלטון אשר רק מידיך יקבל, מכל (ירמ' כד,י) "אשר נתתי להם ולאבותיהם" לתקנם בקדושה.
ואם מעל מעל, "ואשמה הנפש ההוא" = 804, (ברא' כ,יז) "ויתפלל אברהם" -שמידת החסד תעמוד לטעון את כל זכויותיו, לעורר רחמים- (ברא' כח,ד) "לך ולזרעך אתך" לטובת כולם; (ברא' לז,לה) "ויקמו כל בניו וכל בנתיו", כי התשובה של כל אחד ערבה לתשובה של זולתו וגורל אחד לעדה כולה; והנה (דב' כט,ט) "אתם נצבים היום כלכם", (דב' ד,לה) "לדעת כי י-הוה הוא הא-להים אין עוד", (במ' יב,ד) "ויאמר י-הוה פתאם" אשר גמול מעשי האדם (שמ' כג,ד) "תשיבנו לו", והוא (דב' י,יח) "עשה משפט", ורק מתוך הצדק תבוא עליכם (ויק' כו,לז) "תקומה לפני איביכם" ושלום עולמים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה