יום שישי, 3 ביוני 2016

במדבר, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

במדבר, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. במ' ד,כ: "ולא יבאו לראות כבלע את הקדש, ומתו".
מכל חושיו ניזון האדם, וחוש הראיה ניצב בראש המזינים אותו. אדם אשר יעמוד שם בעת שמפרקים את המשכן ויראה את הקודש טרם יכוסה בבדי תכלת ועורות תחשים, והוא אינו ראוי לראות זאת כי הכלים שלו אינם מסוגלים לאור הזה, הוא יבלע כפשוטו את הקודש דרך עיניו, ומהיעדר לו כלים לאור החזק הזה, יישבר תחתיו וימות. "ולא יבאו לראות כבלע את הקדש, ומתו" = 2077. מתוך הצער על מותם העם יסתנוור, [יש' ט,יב] "והעם לא שב עד המכהו, ואת י-הוה צבאו-ת לא דרשו" כי דעתם חלשה ואינם מבינים את אשר קרה. [שמ' לד,ה] "וירד י-הוה בענן, ויתיצב עמו שם, ויקרא בשם י-הוה". והחסיד ידע את מקומו ולא יחמוד מקום זולתו, [תהי' פט,כה] "ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו", כי ה' צדיק: [תהי' קיא,ה] "טרף נתן ליראיו, יזכר לעולם בריתו", וכי [תהי' קמה,יח] "קרוב י-הוה לכל קראיו, לכל אשר יקראהו באמת". (ירמ' נא,יא) "כי על בבל מזמתו להשחיתה, כי נקמת י-הוה היא", כי לכל ברואיו יתן גמולם, לנקות עוונם, למען ייטב להם לאחרית ימים; ואז, (ש"א ב,כב) "את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל" יהפוך כהרף עין לטובה, לעורר תבונה בקרב אנשי החיל והבוטחים בו באמת, למען יאריכון ימים בשלום, כי (מש' טז,לא) "עטרת תפארת, שיבה", וזקנים ילמדו חכמה להוביל את העדה להמתקת כל הדינים, למען יעשה, העושה שלום במרומיו, שלום עלינו, ועל כל ישראל, ודרכם ישפיע שלום לכל יושבי תבל, ואמרו אמן.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה