יום רביעי, 8 ביוני 2016

נשא, עליה ה, הוד בשבוע

נשא, עליה ה, הוד בשבוע. במ' ז,א: "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו, וימשחם, ויקדש אתם".
ככה מסתיים שלב ההכנות, להפעיל את צינורות המשכן: "ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו, וימשחם, ויקדש אתם" = 6269, [במ' א,נ] "ואתה, הפקד את הלוים על משכן העדת ועל כל כליו, ועל כל אשר לו; המה ישאו את המשכן ואת כל כליו, והם ישרתהו (ישרתוהו); וסביב למשכן יחנו". בסידרת המספרים האטומיים (משמעות המילה הלועזית אטום היא בלתי שביר או חליק), המכונים ראשוניים כי מתחלקים רק ב1 ובעצמם, 6269 נמצא במקום ה-815: זאת (שמ' כ,כ) "תעשה לי", (ויק' ח,כא) "עלה הוא לריח ניחח, אשה הוא לי-הוה", (ויק' טז,טז) "וכפר על הקדש"; וכל אשר יתעורר (במ' כג,יז) "והנו נצב על עלתו", ויקום (במ' לד,יח) "לנחל (לנחול) את הארץ", את חלקתו במלכות ה' הנגלית. (ש"א טז,ה) "התקדשו" ואז (זכ' ו,ז) "לכו, התהלכו בארץ". (מ"א ח,יח) "יען אשר היה עם לבבך", (איוב לג,כח) "באור תראה" כי (יח' כה,יא) "אעשה שפטים", וכל (דב' טו,ח) "אשר יחסר לו" (יח' לו,כז) "אתן בקרבכם". (יש' ה,ז) "כי כרם י-הוה צבאו-ת" הם החיים ופרנסתם והשלום, (זכ' ו,י) "ובאת, אתה", אשר קדשת ונתקדשת, (יח' יח,כז) "ויעש משפט" וצדקה לכל יושבי תבל.
וכן יהיה, "ביום כלות משה להקים את המשכן" = 1860, [דה"ב ה,ד] "ויבאו כל זקני ישראל, וישאו הלוים את הארון" ויקראו לכל העם לאמור [תהי' סו,ב] "זמרו כבוד שמו, שימו כבוד תהלתו", (דב' ו,ט) "וכתבתם על מזזות ביתך" שתדעהו בצאתך ובבואך, כי ה' הוא [תהי' קמז,ג] "הרפא לשבורי לב, ומחבש לעצבותם", (יהו' כד,יג) "ויתן לכם ארץ אשר לא יגעת בה" שתעשה אותה משכנו בעולם העבה, ותשמש כהן ולוי לבריאה כולה.
ואחרי הרכיבו, "וימשח אתו ויקדש אתו ואת כל כליו, וימשחם, ויקדש אתם" = 3386, [ברא' ז,א] "ויאמר י-הוה לנח: בא אתה וכל ביתך אל התבה, כי אתך (אותך) ראיתי צדיק לפני בדור הזה". ואומר, אף אנוכי: [תהי' מ,ט] "לעשות רצונך, א-להי, חפצתי, ותורתך בתוך מעי".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה