יום שני, 30 במאי 2016

במדבר, עליה ד, נצח בשבוע

במדבר, עליה ד, נצח בשבוע. במ' ג,ז: "ושמרו את משמרתו, ואת משמרת כל העדה, לפני אהל מועד, לעבד את עבדת המשכן".
הלויים ישמרו את משמרת אהרן הכהן ואת משמרת כל העדה, להבטיח את קיום עבודת המשכן כתיקונה בהידור. יתיצבו, "ושמרו את משמרתו, ואת משמרת כל העדה, לפני אהל מועד, לעבד את עבדת המשכן" = 5184; והכל בפשטות כמו המספר 5184 עצמו, אשר מעצם היותו שוה ל-6^2 + 4^3, נכלל בסידרת האמינג (הכוללת כל מספר שאפשר לבטאו באמצעות הכפלת מספרים ראשוניים 1,2,3,4,5): מספר -ומשל לנמשלים רבים-, הזוכה לגדלות בלי לאבד את הפשטות. כמידת יעקב איש תם אשר זכה לכל ביושר, ולא כמידת עשו אחיו אשר יודע את האמת, את אשר הוא מכר וכו', ובכל זאת יבכה ויתלונן [ברא' כז,לו] "ויאמר: הכי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמים: את בכרתי לקח, והנה עתה לקח ברכתי. ויאמר: הלא אצלת לי ברכה?", כי ברכה אין בזכותי ועל כן תצטרך להאציל אותה מאשר לך; ועדיין, במקום לחזור בתשובה שלמה, אתבע חו"ש מיעקב את חסרוני; וכל דבריו שקר וכזב. ואין תענוג יותר גדול מלתקן עולם במלכות שד-י מתוך שמחת הענו ושלוותו. וכדברי הנביא: [יש' סא,א] "רוח אדנ-י י-הוה עלי, יען משח י-הוה אתי לבשר ענוים; שלחני לחבש לנשברי לב, לקרא לשבוים דרור, ולאסורים פקח-קוח". איזו שמחה, ואיזה גמול אדיר לאהבתו ואמונתו, אשרי חלקו.
הלויים יעמדו "לפני אהל מועד, לעבד את עבדת המשכן" = 1724 בכל מקום בו ינוח המשכן, בכל מקום אשר בו האדם העשה את חלל לבו משכן ה', (דב' יא,כה) "על פני כל הארץ אשר תדרכו בה". ואתה, הסר מתוכך כל דמוי של בטחון שלא בה', (שופ' יח,כ) "ואת התרפים ואת הפסל", והיטהר לקדושה, כי [מש' יד,טז] "חכם ירא וסר מרע, וכסיל מתעבר ובוטח", ואין בבטחונו כלום; וכפי שיורכב ויופעל משלך משכני בתוך לבך, (זכ' ב,טו) "ושכנתי בתוכך, וידעת", ויצאת (רות ב,כג) ללקט, עד כלות קציר השערים" אשר יפתחו בפניך את שערי כל תיקוני מדותיך, להזמינך אל קציר החיטין המשולים לחסדים זוהרים, המביאים אליך את החכמה לעת מתן התורה, שתזכה להתברך בה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה