יום שני, 30 במאי 2016

במדבר, עליה ג, תפארת בשבוע

במדבר, עליה ג, תפארת בשבוע. במ' ב,לג: "והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל, כאשר צוה י-הוה את משה".
שבט לוי נבחר על ידי הקב"ה להיות, הם עצמם, כעין משכן נייד, אשר ילוה את כלל ישראל במסעיו, לעורר את לבו ולכפר עליו, לעורר את ישועת ישראל במרומים בהעלותם את המצוות והתיקונים אשר מקומם על פני הארץ. הלוי נולד לעולם התוהו, אך אסור עליו כל אשר יסכן את תודעת עולם התיקון לה נועד; ואין בו שום ערבוביה כלל: "והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל, כאשר צוה י-הוה את משה" = 3148 כי גם חלק ונחלה באדמה אין להם, ופרנסתם באד אשר יעלה מן הארץ להשקות את הגן, בידי העדה המקדישה מאשר לה בגשמיות להחזקת המבנה הרוחני של ברית התורה. [ברא' מח,ו] "ומולדתך אשר הולדת אחריהם, לך יהיו; על שם אחיהם יקראו בנחלתם", כי החלוקה של הארץ חייבת להיות ברורה וכדוגמת מבנה המלכות הקדושה בעליונים. כל הדרך אל התיקון המושלם פשוטה ופרושה לפניך; הליכתך לאורכה כרוכה באשר תתחבר אל הנחלה התחתונה ואל הנחלה העליונה באגודה אחת, כאילו אתה עצמך משמש החיבור אל היחוד. ואם לא תנהג בענוה רבה חו"ח, תפתה אתכם דוגמת גוים רבים הנאטמים אל האמת, [תהי' קו,לח] "וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם, אשר זבחו לעצבי כנען; ותחנף הארץ בדמים" (כפי שקרה גם במאה האחרונה בקרב עם ישראל, לדאבוננו ובושתנו). ולכל אשר עיניו בראשו, נאמר על כן: [דב' כא,ט] "ואתה, תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני י-הוה" ושום עוול לא ימצא בך משען או שותף. [ש"א יב,כב] "כי לא יטש י-הוה את עמו בעבור שמו הגדול, כי הואיל י-הוה לעשות אתכם לו לעם". "לו, לעם" אותיות "לעולם": שבאותו אופן בו קדושת בני לוי תהווה דוגמא מהעולם העליון להנהגתכם את העולם התחתון, אתם תשמשו עולם בעצמכם, אשר שלום נעשה בו ומשפיע שלום לסביבו, כי לכך נבחרת.


כל אחד ואחת צריך לפעול לעורר בתוכו את הקדושה, ולהיות קדוש. יתרומם האדם והא-ל ינחנו; יפול, ישוב, והא-ל יקבלנו מחדש. אך קדושת בני לוי מאתו ית' נגזרה, וכדוגמת המלאך אשר אין בו לרוב בחירה, אין לבני לוי בחירה בענין הקדושה אשר הוטלה עליהם. "והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל" = 1754 כי הם הנזר באדם, הקרואים להשיג בחינת צדיק וחכם וחסיד, ואתה, [מש' כג,כו] "תנה, בני, לבך לי; ועיניך, דרכי תרצנה (תיצורנה)", כי [שופ' ה,ט] "לבי לחוקקי ישראל, המתנדבים בעם, ברכו י-הוה", לחכמים הנשגבים הראוים לפסוק הלכה ולחוקק חוק, שהם חסידים הפועלים בהתנדבות לטובת העם, וברכו ה' והקדישו למרום את כל פעלם, כי צדיקים המה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה