יום שישי, 13 במאי 2016

אמור, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

אמור, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ויק' כד,כב: "משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה; כי אני י-הוה א-להיכם".
אם לא היתה לנו תורה, היינו צריכים ללמוד מידות טובות ודרך ישרה אפילו מבעלי החיים, כדברי רבי יוחנן בגמרא (עירובין ק', ע"ב): אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול שמפייס ואחר כך בועל - עכל"ק. אמנם, באה גם תורה לעזרנו, לצוות אשר צדק ומשפט הם מלכתחילה פקודת הבורא על כל הנבראים, ואם לא בהם נהגת, אין בידיך שום תורה ועבודת ה' כלל: "משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה; כי אני י-הוה א-להיכם" = 1274, כי אם לא תקים צדק בחברה שלך יהיה כאילו לא לה' אלא לאלוהי נכר אתה עובד, אשר [תהי' קטו,ז] "ידיהם ולא ימישון, רגליהם ולא יהלכו, לא יהגו בגרונם", וכל עבודת הפולחן שלך יהיה כאילו בעלי מומים אתה מביא, קרבן (ויק' כא,יט) "אשר יהיה בו שבר רגל", ובצדק תיגמל (שמ' כא,כד) "רגל תחת רגל", (שמ' ט,כג) "וי-הוה נתן קלת וברד" להעירך לאמור [יח' ז,י] "הנה היום, הנה באה, יצאה הצפרה, צץ המטה, פרח הזדון", (ירמ' ד,ז) "עריך תצינה מאין יושב", כי עוול עשה ותועבה לפני ה' כל (דב' כז,יט) "מטה משפט גר יתום ואלמנה". ולאחר שנודע לכם בפירוש מה ראשית התיקון, קומו על נפשכם, (ויק' כה,ט) "תעבירו שופר" בארצכם לקרוא לישועות אשר ברשות האדם.
כך תתפייסו עם כל דורות אבותיכם, כי [מש' יג,א] "בן חכם, מוסר אב, ולץ לא שמע גערה". ובתורה והמצוות תמצאו את ברכתכם, [מש' ד,כב] "כי חיים הם למצאיהם, ולכל בשרו מרפא". ברם, [תהי' מז,ז] "זמרו א-להים זמרו, זמרו למלכנו זמרו" לא-ל המוביל אותך אל הארץ (במ' יד,ח) "אשר הוא (היא) זבת חלב ודבש". והתשובה היא מפתח לכל, כי (שופ' יג,כג) "לו חפץ י-הוה להמיתנו, לא לקח מידנו עלה ומנחה"; ואנחנו נצבים היום (דה"א יז,כז) "לפניך כי אתה, י-הוה, ברכת", (ש"ב ז,כז) "גליתה את אזן עבדך לאמר" אשר כל איש ואיש, (ירמ' ט,ז) "שלום את רעהו ידבר".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה