יום שישי, 27 במאי 2016

בחקתי, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

בחקתי, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. ויק' כז,לד: "אלה המצות אשר צוה י-הוה את משה, אל בני ישראל, בהר סיני".
הנה לכם המתקון לבירור העיקר מהתפל, האוכל מתוך הפסולת, דוקא בתורת משה, זו תורת הא-להים אשר יורה אותה לאדם. כי "אלה המצות אשר צוה י-הוה את משה, אל בני ישראל, בהר סיני" = 2922, כי הדרך שלנו לברור את הטוב מתוך הרע עובר דרך המתקת כל הרע שאפשר ראשית, כנאמר שבזכותנו יתמו חטאים מן הארץ כי שבו בתשובה על מעשיהם, ועל כך ורשעים עוד אינם, ובכן התיקון הנעשה באמצעות מצוות ה' יטה את המציאות למצב בו הכל טוב, [יש' יא,ח] "ושעשע יונק על חר פתן, ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה", שהתינוק היונק וזה שנגמל כבר משדי אמו כאחד, משחקים ומכניסים את ידיהם אל תוך מערות הנחשים, והנחשים אינם מזיקים להם; וכדי שזה יתהווה במצוי דרוש להמתיק כל מה שיש בו נקודת זכות אך את הרע הגמור להכחיד, [ירמ' ד,ג] "כי כה אמר י-הוה, לאיש יהודה וירשלם: נירו לכם ניר, ואל תזרעו אל קוצים", וכדברי המצודת דוד: נירו לכם ניר - מתחלה חרשו השדה לחתוך שרשי הקוצים, ואחרי זה זרעו על שדה נקיה; ולא תזרעו על הקוצים בעודם מחוברים בארץ, כי לא תצלח הזריעה; ורוצה לומר: מתחילה הסירו הפסילים, ואחר זה יקובל תפלתכם לפני, ולא כשעדיין לא עזבתם הפסילים - עכל"ק. אז יבקשו לקדש ולהתקדש, [דה"א ו,מט] "ויתנו בני ישראל ללוים את הערים ואת מגרשיהם", את הכל לחבר לשורש העליון באמצעות עבודת המקדש. והכחדת הרע דורשת חיל רב וכחות אדירים והיא גדולה עלינו, ולא עלינו המלאכה לגמור, כי [דה"ב כ,יב] "א-להינו, הלא תשפט בם? כי אין בנו כח לפני ההמון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו", ובזכות המצוות אשר בררנו לנו תיעשה לנו המלאכה ששת ימים, ובזכות הבטחון ניוושע. כי אף שחטאתי ושב אני היום מחטאתי בלב שלם, [תהי' כה,ז] "חטאות נעורי ופשעי אל תזכר; כחסדך זכר לי אתה, למען טובך י-הוה".
ולברר עיקר מהתפל, אוכל מתוך הפסולת, צריכים לקנאות בקפדנות בסדר ותקינות המסורה, הרי רק את מי שבבחינת משה איש הא-להים, העניו מכל אדם, ימסור ה' את מצוותיו אשר נועדות באמצעותו אל בני ישראל, אל בני ברית התורה והמצוה, ודוקא כאשר הם בתודעה של "הר סיני" = 335, (ש"ב טו,יח) "על פני המלך", לפני "מלך מלכי המלכים" המצמצם את דברו להם דרך הצינורות של איש הא-להים. הרי צוה ה' את המצוות "את משה, אל בני ישראל, בהר סיני" = 1717, וככה דוקא, כי זו הדרך אל (ירמ' ג,כג) "תשועת ישראל"; (רות ג,ט) "ופרשת כנפך על אמתך".
ב"ה ית' סיימנו גם מעגל שלם של עשרת פרשיות ספר ויקרא, שבע התבוננויות בכל פרשה, סה"כ שבעים ולשובע. כן יתן לנו הבורא ית' להמשיך ולהתבונן ברזין דאוריתא החל ממחר במצולות ספר במדבר. חזק, חזק ונתחזק!


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה