יום שלישי, 17 במאי 2016

בחקתי, עליה א, חסד בשבוע

בחקתי, עליה א, חסד בשבוע. ויק' כו,ג: "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו, ועשיתם אתם".
ללא צורך בלימודים מיוחדים, ולא במרצים ומאמנים אישיים, ותוכניות מיוחדות, וגם לא בהשקעות מופרכות: הנה לך, בחינם, המפתח להצלחה, לבריאות ולעושר בעולם הזה: "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו, ועשיתם אתם" = 4183; והיכן המלכודת? מה התשובה לשאלה הקופצת מיד מאליה, הרי לא נראה לעין שכל מי שעומד בתנאים אלו יקבל בידיו את מפתחות ישועתו? הנה, בלשון רבים נאמר הפסוק. הנה, לא מספיק שאתה עומד באתגר: אתה צריך שגם אחיך אתך ילכו בדרך ה' לעשות צדקה ומשפט, כדי שדרכך הישרה תניב את הפרי המיוחל לך. ובמסגרת זו, לעשות טוב מחייב אותך, בקרב כל העדה, לסור מרע: [דב' יא,טז] "השמרו לכם, פן יפתה לבבכם וסרתם, ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם", כי אז יחר אף ה' [יח' ז,ט] "ולא תחוס עיני, ולא אחמול: כדרכיך עליך אתן, ותועבותיך בתוכך תהיין; וידעתם כי אני י-הוה מכה", למען יראו וייראו, ולא יזידון עוד.
ואין בלימוד כלום, כי אם תלמדו את תורת ה' ואת מצוותיו, ותעיינו בהלכה לדעת את דרכי התגלמות והגשמת התורה בעולם, "ועשיתם אתם" = 1267, כי תמיד [תהי' ז,יא] "מגני על א-להים, מושיע ישרי לב", [תהי' קיט,מו] "ואדברה בעדתיך נגד מלכים, ולא אבוש" כי אהיה אחוז באמת, בכסא הכבוד, ואדע אשר אין איש ולא רשות או ממשל או משטר אשר ראוי לשנות, להוסיף או לגרוע בדרכי א-ל, ואפילו כנגד מלאכי השרת אחז משה ע"ה בתורת ה' ויצלח. הרי מעל לטבע ינהגך תמיד כי נאמן תהיה, כי [ירמ' לב,כז] "הנה אני י-הוה, אלהי כל בשר. הממני יפלא כל דבר?". פליאת אשאביאל בהודיה.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה